NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5579 (015011)

Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules

NORM herausgegeben am 1.7.2014

Tschechisch -
Gedruckt (7.40 EUR)

:

: ČSN EN ISO 5579
: 015011
: 95494
: 1.7.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 5579 (015011):

Tato mezinárodní norma nastiňuje obecná pravidla pro průmyslovou rentgenovou a gama radiografii pro účely detekce diskontinuit pomocí filmové techniky použitelné pro kontrolu kovových výrobků a materiálů. Tato norma nestanoví kritéria přípustnosti pro diskontinuity