NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5845-1 (013152)

Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles

NORM herausgegeben am 1.7.2000

Tschechisch -
Gedruckt (6.60 EUR)

:

: ČSN EN ISO 5845-1
: 013152
: 59503
: 1.7.2000
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 5845-1 (013152):

Tato část mezinárodní normy stanoví všeobecná pravidla a značky pro zjednodušené zobrazování rozebíratelných a nerozebíratelných spojení pomocí nýtů, šroubů a jim podobných spojovacích součástí na výkresech sestavení