NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8826-1 (013222)

Technical drawings. Rolling bearings. Part 1: General simplified representation (ISO 8826-1:1989)

NORM herausgegeben am 1.11.1996

Tschechisch -
Gedruckt (4.20 EUR)

:

: ČSN EN ISO 8826-1
: 013222
: 20260
: 1.11.1996
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 8826-1 (013222):

Norma stanoví pravidla obecného schematického zobrazování valivých ložisek. Tohoto zobrazování se používá tehdy, není-li nutné zobrazit přesný tvar a podrobnosti valivých ložisek např. na výkresech sestavení. Norma nahrazuje kapitolu 2 ČSN 01 3222 z 19.5.1981