NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9001 (010321)

Quality management systems - Requirements

NORM herausgegeben am 1.2.2016

Tschechisch -
Gedruckt (15.50 EUR)

:

: ČSN EN ISO 9001
: 010321
: 99316
: 1.2.2016
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 9001 (010321):

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje