NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)

Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology

NORM herausgegeben am 1.9.2003

Tschechisch -
Gedruckt (20.00 EUR)

:

: ČSN IEC 60300-3-1
: 010690
: 68328
: 1.9.2003
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN IEC 60300-3-1 (010690):

Metody analýzy spolehlivosti popsané v této části normy IEC 60300 se používají k předpovědím, přezkoumání a předpovědi a zlepšování bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti objektu. Tyto analýzy se provádějí v etapě koncepce a vymezení, v etapě návrhu a vývoje a v etapě provozu a údržby na různých úrovních a stupních rozčlenění objektů pro vyhodnocení a stanovení ukazatelů jejich spolehlivosti. Lze je též po-užít pro porovnání výsledků analýzy se specifikovanými požadavky. Kromě toho se používají při plánování logistiky a údržby k odhadu četnosti údržby a výměny dílů. Tyto odhady často určují hlavní prvky nákladů životního cyklu a mají se pečlivě používat při studiích nákladů životního cyklu a při komparativních studiích. V této části IEC 60300 je uveden všeobecný přehled obecně používaných technik analýzy spolehlivosti. Jsou v ní popsány obvyklé metodiky a norma je určena k poskytování informací nezbytných pro výběr nejvhodnějších metod analýzy.