NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)

Dependability management - Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and statistical test principles

NORM herausgegeben am 1.6.2002

Tschechisch -
Gedruckt (20.60 EUR)

:

: ČSN IEC 60300-3-5
: 010690
: 64442
: 1.6.2002
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN IEC 60300-3-5 (010690):

Tato norma, která je součástí řady norem ČSN IEC 60300-3, slouží jako návod pro volbu použitelných norem pro zkušební podmínky a statistickou analýzu. Je to též všeobecný návod k plánování, provádění a analýze dat ze zkoušek bezporuchovosti. Pomocí této normy je uživatel schopen zvolit jiné normy, které jsou vhodné a nezbytné pro plánování, provádění a analyzování dat získaných při specifické zkoušce bezporuchovosti. Tato norma tudíž obsahuje odkazy na statistické nástroje pro analýzu konstantního i nekonstantního parametru proudu poruch a intenzity poruch i jiných ukazatelů, jako je podíl úspěšných pokusů/podíl poruch.