NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 60319 (010612)

Presentation and specification of realibility data for electronic components

NORM herausgegeben am 1.8.2000

Tschechisch -
Gedruckt (8.10 EUR)

:

: ČSN IEC 60319
: 010612
: 59695
: 1.8.2000
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN IEC 60319 (010612):

Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro sběr a prezentaci dat vztahujících se k bezporuchovosti elektronických součástek. Dodržování takového návodu nutí k přesnosti a úplnosti podávání zpráv a může zlepšit jakost sledovaných objektů a jejich částí. Kromě toho taková prezentace usnadňuje výměnu informací o bezporuchovosti mezi všemi zainteresovanými stranami a umožňuje porovnávat údaje o bezporuchovosti různých typů součástek od různých výrobců.