NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/TR 10013 (010331)

Guidelines for quality management system documentation

NORM herausgegeben am 1.9.2002

Tschechisch -
Gedruckt (12.10 EUR)

:

: ČSN ISO/TR 10013
: 010331
: 65455
: 1.9.2002
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO/TR 10013 (010331):

Tato technická zpráva je souborem směrnic pro tvorbu a udržování dokumentace, nutné pro zajištění efektivního systému managementu jakosti přizpůsobeného specifickým potřebám organizace. Použití těchto směrnic pomáhá zavést dokumentovaný systém podle požadavků příslušné normy systému managementu jakosti.