NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/TR 10017 (010336)

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

NORM herausgegeben am 1.1.2004

Tschechisch -
Gedruckt (15.80 EUR)

:

: ČSN ISO/TR 10017
: 010336
: 69250
: 1.1.2004
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO/TR 10017 (010336):

Tato technická zpráva je návodem pro volbu vhodných statistických metod, které mohou být užitečné organizaci při vývoji, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu jakosti v souladu s ISO 9001. K tomu se dospěje přezkoumáním těch požadavků ISO 9001, které zahrnují použití kvantitativních údajů, a poté identifikací a popisem statistických metod, které mohou být užitečné při aplikaci pro takové údaje.