NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10006-ed.2 (010333)

Quality management systems - Guid elines for quality management in projects

NORM herausgegeben am 1.10.2004

Tschechisch -
Gedruckt (15.30 EUR)

:

: ČSN ISO 10006-ed.2
: 010333
: 71095
: 1.10.2004
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 10006-ed.2 (010333):

Tato mezinárodní norma je návodem pro aplikaci managementu jakosti v projektech. Je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí, bez ohledu na druh produktu nebo procesu, což může vyžadovat určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt