NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10241-2 (010500)

Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries

NORM herausgegeben am 1.9.2017

Tschechisch -
Gedruckt (15.50 EUR)

:

: ČSN ISO 10241-2
: 010500
: 503266
: 1.9.2017
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 10241-2 (010500):

Tato část ISO 10241 řeší zavádění normalizovaných terminologických hesel v jiných kulturních a jazykových prostředích, zejména přejímání mezinárodně normalizovaných terminologických hesel regionálními a národními normotvornými orgány. Stanovuje principy a směrnice pro řešení klíčových záležitostí, které se mají v tomto procesu brát v úvahu. Poskytuje také příklady a řešení problémů, k nimž dochází, když přejímající normotvorný orgán přejímá mezinárodně normalizovaná terminologická hesla, slaďuje pojmové systémy přejímajícího normotvorného orgánu s mezinárodně normalizovanými pojmovými systémy a zpracovává normalizovaná terminologická hesla jako dodatky nebo doplňky mezinárodně normalizovaných terminologických hesel