NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10326-2 (011415)

Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 2: Application to railway vehicles

NORM herausgegeben am 1.10.2004

Tschechisch -
Gedruckt (11.50 EUR)

:

: ČSN ISO 10326-2
: 011415
: 71184
: 1.10.2004
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 10326-2 (011415):

Norma ČSN ISO 10326-2 stanovuje technické požadavky na laboratorní zkoušky sedadel navržených pro cestující a posádku v kolejových hnacích a tažených vozidlech. Týká se přímočarých vibrací ve třech směrech v rozsahu frekvence 0,5 Hz až 50 Hz. Specifikuje vstupní zkušební vibrace, které se mají použít při zkoušení sedadel. Norma ČSN ISO 10326-2 umožňuje charakterizovat ve formě funkcí frekvenční odezvy způsob, jakým se vibrace přenášejí na osobu na sedadle. Tato charakterizace je však plně platná jen tehdy, pokud lze soustavu člověk-sedadlo považovat za dostatečně lineární.