NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10585 (010154)

Information and documentation - Armenian alphabet coded character set for bibliographic information interchange

NORM herausgegeben am 1.7.1998

Nur das Vorwort ist in der tschechischen Sprache -
Gedruckt (1.00 EUR)

:

: ČSN ISO 10585
: 010154
: 52367
: 1.7.1998
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 10585 (010154):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 83 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tyto znaky vytváří soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací v arménštině.