NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 12715 (015025)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Reference blocks and test procedures for the characterization of contact probe sound beams

NORM herausgegeben am 1.5.2015

Tschechisch -
Gedruckt (12.00 EUR)

:

: ČSN ISO 12715
: 015025
: 97049
: 1.5.2015
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 12715 (015025):

Tato mezinárodní norma uvádí dvě kovové referenční měrky: půlválcovou stupňovou (HS - hemicylindrical-stepped) měrku a měrku s bočními vývrty (SDH - side-drilled-hole). Tato mezinárodní norma stanoví postupy pro měření profilů zvukových svazků generovaných sondami v kontaktu se zkoušeným předmětem. Sondy zahrnují přímé, úhlové (s lomenou podélnou a lomenou příčnou vlnou), fokusované a dvojité sondy