NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13379-1 (011444)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Data interpretation and diagnostics techniques - Part 1: General guidelines

NORM herausgegeben am 1.11.2012

Tschechisch -
Gedruckt (13.00 EUR)

:

: ČSN ISO 13379-1
: 011444
: 91698
: 1.11.2012
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 13379-1 (011444):

Tato část ISO 13379 poskytuje pokyny pro interpretaci dat a diagnostiku strojů. Záměrem je: 1. umožnit uživatelům a výrobcům systémů pro monitorování a diagnostiku sdílet společné koncepty v oblasti diagnostiky strojů; 2. umožnit uživatelům přípravu nezbytných technických charakteristik, které se budou používat pro pozdější diagnózu stavu stroje; 3. poskytnout odpovídající přístup ke stanovení diagnózy závad strojů. Protože to jsou obecné pokyny, není uveden seznam typů strojů, kterých se týká. Avšak soustrojí pokrytá touto částí ISO 13379 obvykle zahrnují průmyslové stroje, jako jsou turbíny, kompresory, čerpadla, generátory, elektromotory, dmychadla, převodovky a ventilátor