NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13475-1 (011641)

Acoustics - Stationary audible warning devices used outdoors - Part 1: Field measurements for determination of sound emission quantities

NORM herausgegeben am 1.7.2001

Tschechisch -
Gedruckt (11.90 EUR)

:

: ČSN ISO 13475-1
: 011641
: 62248
: 1.7.2001
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 13475-1 (011641):

Tato část ISO 13475 stanovuje zkušební podmínky, při nichž se získává hladina emise zvuku stacionárních zvukových varovných zařízení. Metody jsou použitelné pro sirény používané pro veřejné venkovní varovné systémy a zvuková signalizační zařízení užívaná ve venkovním prostoru. Účelem tohoto zkušebního postupu je schopnost provádět spolehlivá měření hladiny emise zvuku pro stacionární sirény užívané pro varování ve venkovním prostoru.Tato část ISO 13475 nezahrnuje mluvené zprávy a neobsahuje žádná doporučení pro specifické varovné signály.