NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14015 (010915)

Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)

NORM herausgegeben am 1.5.2003

Tschechisch -
Gedruckt (12.70 EUR)

:

: ČSN ISO 14015
: 010915
: 67012
: 1.5.2003
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 14015 (010915):

Tato norma uvádí postup pro environmentální posuzování míst a organizací, na základě vyhodnocení existujících a získaných informací poskytuje závěry týkající se důsledků environmentálních aspektů a environmentálních problémů pro podnikání