NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14416 (010142)

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials

NORM herausgegeben am 1.5.2005

Tschechisch -
Gedruckt (12.70 EUR)

:

: ČSN ISO 14416
: 010142
: 73165
: 1.5.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 14416 (010142):

Tato mezinárodní norma definuje materiálech a metody vazby knih a je určena pro podporu přiměřené jakosti vazby v knihovnách a archivech; pomoc knihvazárnám při racionalizaci výroby včetně používání automatizovaných systémů; zajištění průběžných dodávek knihvazačských materiálů. Normativní příloha A poskytuje popis řady volitelných postupů, které mohou být vybrány jako doplněk základních knihvazačských postupů. Norma obsahuje tři informativní přílohy B, C, a D. Příloha B poskytuje návod k výběru metody vazby. Příloha C informuje o zátěžových zkouškách knih s oboustranně rozevíranou lepenou vazbou. Příloha D obsahuje ilustrace, které zobrazují některé z požadavků obsažených v této mezinárodní normě