NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-14 (013630)

Graphical symbols for diagrams - Part 14: Devices for transport and handling of material

NORM herausgegeben am 1.9.2005

Tschechisch -
Gedruckt (6.50 EUR)

:

: ČSN ISO 14617-14
: 013630
: 73908
: 1.9.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 14617-14 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky pro použití ve schématech pro dopravu a manipulaci s materiálem a doplňuje značky specifikované v ISO 14617-2 až ISO 14617-13 a ISO 14617-15.