NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14839-2 (011482)

Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 2: Evaluation of vibration

NORM herausgegeben am 1.4.2014

Tschechisch -
Gedruckt (11.80 EUR)

:

: ČSN ISO 14839-2
: 011482
: 92213
: 1.4.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 14839-2 (011482):

Tato část ISO 14839 stanovuje všeobecné pokyny pro měření a hodnocení točivých strojů, vybavených aktivními magnetickými ložisky (AML) vzhledem k následujícím dvěma ukazatelům výchylka vibrující hřídele měřená na AML nebo v jeho blízkosti a pracovní proud a napětí měřené v magnetizačních cívkách nebo ve výkonových napájecích zesilovačích. Oba ukazatele jsou měřeny při jmenovitých provozních podmínkách na zkušebně a/nebo na místě provozu. Tyto pokyny jsou uváděny za podmínek ustálených provozních hodnot těchto ukazatelů a v ustáleném provozu se nesmějí vyskytnout žádné jejich změny velikosti