NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15261 (011471)

Vibration and shock generating systems - Vocabulary

NORM herausgegeben am 1.4.2006

Tschechisch -
Gedruckt (11.50 EUR)

:

: ČSN ISO 15261
: 011471
: 75578
: 1.4.2006
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 15261 (011471):

stanovuje termíny, vztahující se k systémům generujícím vibrace a rázy. Některé obecné termíny, vztahující se k předmětu této normy, byly již stanoveny v ISO 2041. Avšak z hlediska vhodnosti pro uživatele této mezinárodní normy, jsou zde uvedeny znovu.