NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16610-21 (014445)

Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - part 21: Linear profile filters: Gaussian filters

NORM herausgegeben am 1.4.2012

Tschechisch -
Gedruckt (12.10 EUR)

:

: ČSN ISO 16610-21
: 014445
: 90223
: 1.4.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 16610-21 (014445):

Tato část ISO 16610 specifikuje metrologické charakteristiky Gaussova filtru pro filtraci profilů. To zejména specifikuje, jak oddělit dlouhé a krátké vlny složky profilu povrchu