NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 17743 (011512)

Energy savings - Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings

NORM herausgegeben am 1.12.2016

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (11.70 EUR)

:

: ČSN ISO 17743
: 011512
: 501294
: 1.12.2016
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 17743 (011512):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodický rámec, který se používá pro výpočet a vykazování úspor energie ze stávajících (realizovaných) a potenciálních opatření a z procesů, které mají spořit energii. Tato rámcová norma se bude vztahovat na jiné normy z oblasti stanovování úspor energie. Norma se zabývá následujícími tématy ve spojení s úsporou energie: terminologie, vymezení hranic systému, zásady pro stanovení výchozího stavu, principy statistických metod založených na dostupných ukazatelích, využívání dat, principy podávání zpráv. V předmětu této mezinárodní normy není vývoj metodiky měření a ověřování úspor energie ani metodika tvorby scénářů pro budoucí opatření pro měření a procesy úspory energie