NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-7 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography

NORM herausgegeben am 1.12.2014

Tschechisch -
Gedruckt (7.60 EUR)

:

: ČSN ISO 18436-7
: 011445
: 96380
: 1.12.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 18436-7 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím infračervené termografie. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění infračervených termografických měření a analýzy při monitorování stavu strojů s použitím přenosných termografických zařízení. Tento postup by se nemohl aplikovat na specializovaná zařízení nebo v jiných specifických situacích. Tato část ISO 18436 stanovuje klasifikační program sestávající ze tří kategorií