NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2108 (010189)

Information and documentation - International Standard Book Number (ISBN)

NORM herausgegeben am 1.4.2006

Tschechisch -
Gedruckt (12.20 EUR)

:

: ČSN ISO 2108
: 010189
: 75557
: 1.4.2006
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 2108 (010189):

Norma zavádí podrobná pravidla pro Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number, ISBN) jako jedinečného mezinárodního systému identifikace pro monografií a jejich vydání. Uvádí konstrukci ISBN, pravidla jeho přidělování a použití, metadata, která mají být spojená s přidělovaným ISBN, a správu systému ISBN. Tato mezinárodní norma je použitelná pro monografie (nebo jejich jednotlivé oddíly nebo kapitoly, jsou-li dostupné samostatně) a určité typy souvisejících produktů, které jsou dostupné veřejnosti. Uvádí rovněž příklady produktů, na něž se vztahuje a naopak nevztahuje.