NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21143 (013551)

Technical product documentation - Requirements for digital mock-up virtual assembly test for mechanical products

NORM herausgegeben am 1.5.2022

Tschechisch -
Gedruckt (12.40 EUR)

:

: ČSN ISO 21143
: 013551
: 514673
: 1.5.2022
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 21143 (013551):

Technická norma ČSN ISO 21143 specifikuje požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže (VAT) pro mechanické produkty, která je vhodná pro virtuální zkoušení montáže před fyzickou výrobou. Účelem použití tohoto dokumentu je dosáhnout účelné zkoušky VAT a efektivní montáž v daném místě montáže. Tato zkouška je použitelná pro 3D jmenovité modely s teoreticky exaktními rozměry