NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21500 (010345)

Guidance on project management

NORM herausgegeben am 1.5.2013

Tschechisch -
Gedruckt (20.60 EUR)

:

: ČSN ISO 21500
: 010345
: 92916
: 1.5.2013
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 21500 (010345):

Tato mezinárodní norma poskytuje návod k managementu projektu, který může používat organizace jakéhokoli typu, včetně státních (veřejných), soukromých nebo občanských organizací; může se používat pro jakýkoli typ projektu bez ohledu na jeho složitost, rozsah nebo dobu trvání. Norma poskytuje popis pojmů a procesů, které představují správnou praxi v managementu projektu. Projekty jsou zařazovány v kontextu programů a portfolií projektů, nicméně tato mezinárodní norma neposkytuje podrobný návod k managementu těchto programů a portfolií projektů. Témata týkající se obecného managementu jsou řešena pouze v rámci kontextu managementu projektu