NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21748 (010290)

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation

NORM herausgegeben am 1.8.2012

Tschechisch -
Gedruckt (15.10 EUR)

:

: ČSN ISO 21748
: 010290
: 90134
: 1.8.2012
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 21748 (010290):

Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro - hodnocení nejistot měření pomocí údajů získaných ze studií realizovaných v souladu s ISO 5725-2:1994; - porovnávání výsledků mezilaboratorní studie s nejistotami měření (MU - measurement uncertainty) získanými pomocí platných zásad šíření nejistoty Tato mezinárodní norma je použitelná na všechny oblasti měření a zkoušek, kde se má stanovit nejistota, která je spojena s výsledkem, který se má určit