NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 22514-7 (010277)

Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 7: Capability of measurement processes

NORM herausgegeben am 1.7.2014

Tschechisch -
Gedruckt (15.50 EUR)

:

: ČSN ISO 22514-7
: 010277
: 94809
: 1.7.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 22514-7 (010277):

Tato část ISO 22514 definuje postup validace měřicího systému a procesu měření aby se potvrdilo, zda daný proces měření vyhovuje požadavkům pro určitou měřicí úlohu s doporučením přejímacích kritérií. Kritéria pro přijetí jsou definována jako ukazatel způsobilosti (CMS) nebo jako reciproká hodnota ukazatele způsobilosti procesu (QMS)