NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2859-2 (010261)

Sampling procedures for inspectio by attributes. Part 2: Sampling plans indexed by limited quality (LQ) for isolated lot inspection

NORM herausgegeben am 1.9.1992

Tschechisch -
Gedruckt (12.10 EUR)

:

: ČSN ISO 2859-2
: 010261
: 24032
: 1.9.1992
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 2859-2 (010261):

Norma obsahuje ISO 2859-2:1985. ISO 2859 se skládá ze čtyř částí: Část 0: Obecný úvod: Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii: Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek: Část 3: Občasná přejímka. Tato druhá část ISO 2859 stanovuje přejímací plány LQ a postupy pro kontrolu srovnáváním, kompatibilní s ISO 2859-1, kterých lze použít, když přechodových pravidel v ISO 2859-1 použít nelze, např. jsou-li dávky izolované. ČSN ISO 2859-2 (01 0261 ) byla vydána v září 1992