NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 28801 (010283)

Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer´s risk quality (PRQ) and consumer´s risk quality (CRQ)

NORM herausgegeben am 1.6.2013

Tschechisch -
Gedruckt (21.50 EUR)

:

: ČSN ISO 28801
: 010283
: 92191
: 1.6.2013
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 28801 (010283):

poskytuje přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním. Tyto plány jsou inde-xovány přípustnou mezí kvality (AQL) a tudíž navrženy pro plynulou sérii dávek. Pro každé preferované rozmezí rozsahů dávek, tzn. pro každé kódové písmeno rozsahu výběru, jsou rozsahy prvého a druhého výběru v přejímacím plánu dvojím výběrem v ISO 2859-1 konstantní a stejné napříč AQL, přičemž přejímací čísla vzrůstají s AQL