NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 30300 (010195)

Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and vocabulary

NORM herausgegeben am 1.12.2018

Tschechisch -
Gedruckt (12.20 EUR)

:

: ČSN ISO 30300
: 010195
: 506263
: 1.12.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 30300 (010195):

Tato mezinárodní norma stanoví termíny a definice příslušné pro normy o MSR zpracované ISO/TC 46/SC 11. Současně vymezuje cíle použití MSR, stanoví zásady pro MSR, popisuje procesní přístup a stanoví role pro vrcholový management