NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3511-4 (013620)

Industrial process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 4: Basic symbols for process computer, interface, and shared display/control functions

NORM herausgegeben am 1.12.2005

Tschechisch -
Gedruckt (8.00 EUR)

:

: ČSN ISO 3511-4
: 013620
: 74744
: 1.12.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 3511-4 (013620):

Tento dokument specifikuje značky ke znázorňování funkcí řídicích počítačů nebo sdílených zobrazovacích/řídicích funkcí v oboru měření a řízení technologických procesů. Těmito značkami lze jednoduše znázornit a označit funkce přístrojů, řídicích počítačů a sdílené zobrazovací/řídicí funkce nebo jejich kombinace.