NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 37301 (010394)

Compliance management systems - Requirements with guidance for use

NORM herausgegeben am 1.10.2021

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (20.30 EUR)

:

: ČSN ISO 37301
: 010394
: 513358
: 1.10.2021
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 37301 (010394):

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému managementu shody v rámci organizace. Tento dokument je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na typ, velikost a povahu činnosti a stejně tak, zda je organizace z veřejného, soukromého nebo neziskového sektoru. Všechny požadavky uvedené v tomto dokumentu, které odkazují na řídící orgán, platí pro nejvyšší vedení v případech, kdy organizace nemá řídící orgán jako samostatnou funkci