NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3951-2 (010258)

Sampling procedures for inspection by variables - Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics

NORM herausgegeben am 1.4.2010

Tschechisch -
Gedruckt (20.00 EUR)

:

: ČSN ISO 3951-2
: 010258
: 84760
: 1.4.2010
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 3951-2 (010258):

Tato část ISO 3951 stanovuje systém statistických přejímek jedním výběrem při kontrole měřením. Tento systém je indexován přípustnou mezí kvality (AQL), má technický charakter a je navržen pro uživatele, kteří jsou již obeznámeni s přejímkami měřením nebo kteří mají složitější požadavk