NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3951-3 (010258)

Sampling procedures for inspection by variables - Part 3: Double sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

NORM herausgegeben am 1.11.2010

Tschechisch -
Gedruckt (31.50 EUR)

:

: ČSN ISO 3951-3
: 010258
: 86133
: 1.11.2010
: 116
: 379 g (0.84 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 3951-3 (010258):

Tato část ISO 3951 stanovuje systém statistických přejímek s výběrovými schématy dvojím výběrem pro kontrolu měřením pro procento neshodných. Systém je charakterizován přípustnou mezí kvality (AQL)