NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 4 (010196)

Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

NORM herausgegeben am 1.12.1999

Tschechisch -
Gedruckt (7.70 EUR)

:

: ČSN ISO 4
: 010196
: 57645
: 1.12.1999
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 4 (010196):

Tato mezinárodní norma poskytuje pravidla pro zkracování názvů seriálových, případně neseriálových dokumentů v jazycích užívajících latinku, cyrilici a řeckou abecedu. Tato mezinárodní norma také slouží jako základ pro stanovení slov z názvů zkracovaných sítí ISSN.