NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5408 (014001)

Screw threads - Vocabulary

NORM herausgegeben am 1.7.2010

Tschechisch -
Gedruckt (12.90 EUR)

:

: ČSN ISO 5408
: 014001
: 86282
: 1.7.2010
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 5408 (014001):

Tato mezinárodní norma specifikuje základní termíny a definice používané u závitů v angličtině a francouzštině. Tyto termíny jsou používané u symetrických závitů a nesymetrických závitů nebo válcových závitů a kuželových závitů. Pokud je víc jak jeden termín k definici, je preferovaný termín zvýrazněn tučným písmem. Různé termíny, pro které nejsou definice zahrnuty v textu, jsou uvedeny v příloze A. POZNÁMKA - Kromě termínů používaných v angličtině a francouzštině, dvou ze tří oficiálních jazyků ISO, tento normativní dokument uvádí odpovídající termíny v němčině, čínštině, japonštině a švédštině (viz přílohu B); jsou publikovány pod odpovědností těchto členských organizací pro Německo (DIN), Číno (SAC), Japonsko (JISC) a Švédsko (SIS) a jsou uvedeny jen pro informaci. Jen termíny, které jsou uvedeny ve dvou oficiálních jazycích, mohou být používány jako termíny ISO