NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6198 (013891)

Micrographics - Readers for transparent microforms - Performance characteristics

NORM herausgegeben am 1.5.1997

Tschechisch -
Gedruckt (7.70 EUR)

:

: ČSN ISO 6198
: 013891
: 21485
: 1.5.1997
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 6198 (013891):

Norma je identická s ISO 6198:1993. Stanoví hlavní funkční charakteristiky čtecích přístrojů, jejichž zvětšení je menší nebo rovno poměru 50:1, určených pro čtení černobílých mikrofilmů ve svitku nebo v proužku o maximální šíři 35 mm. Týká se tedy funkčních charakteristik čtecích přístrojů pro mikrofilmy, mikrofiše, montované mikrofiše v kapsových mikrokartách a mikroštítky. Tato norma neplatí pro zvětšovací přístroje a pro zařízení charakteru kapesních čtecích přístrojů. ČSN ISO 6198 (01 3891) byla vydána v květnu 1997