NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7626-1 (011416)

Mechanical vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 1: Basic terms and definitions, and transducer specifications

NORM herausgegeben am 1.1.2012

Tschechisch -
Gedruckt (12.50 EUR)

:

: ČSN ISO 7626-1
: 011416
: 89899
: 1.1.2012
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 7626-1 (011416):

Tato část ISO 7626 uvádí základní termíny a stanovuje kalibrační zkoušky, zkoušky vlivu prostředí a fyzikální měření nezbytná pro určování vhodnosti impedančních hlav, snímačů síly a snímačů odezvy pohybu pro jejich využití při měření mechanické pohyblivosti. Poskytuje primárně návod pro výběr, kalibraci a hodnocení snímačů a měřicích přístrojů z hlediska jejich vhodnosti pro měření pohyblivosti. O postupech provádění měření pohyblivosti za různých okolností je pojednáno v příslušných částech této mezinárodní normy. Tato část ISO 7626 se omezuje na základní informace pro různé druhy měření vstupní a přenosové pohyblivosti, akcelerance a dynamické poddajnosti. Nezabývá se měřeními blokovací impedance