NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7626-2 (011416)

Mechanical vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 2: Measurement using single-point translation excitation with an attached vibration exciter

NORM herausgegeben am 1.3.2018

Tschechisch -
Gedruckt (11.70 EUR)

:

: ČSN ISO 7626-2
: 011416
: 504158
: 1.3.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 7626-2 (011416):

Tato část ISO 7626 stanovuje postupy pro měření lineární mechanické pohyblivosti a dalších funkcí frekvenční odezvy konstrukcí, jako jsou budovy, stroje a vozidla, pomocí translačního vibrátoru připojeného v jednom bodě ke zkoušené konstrukci po dobu trvání měření. Platí pro měření pohyblivosti, akcelerance nebo dynamické poddajnosti, a to pro měření buď vstupní, nebo přenosové funkce. Platí také pro určování aritmeticky reciprokých funkcí daných těmito poměry, jako je volná efektivní hmotnost. I když buzení působí v jednom bodě, není omezen počet bodů, ve kterých se může současně měřit pohybová odezva. Měření ve více bodech se například vyžadují při modálních analýzách