NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7870-2 (010272)

Control charts - Part 2: Shewhart control charts

NORM herausgegeben am 1.2.2018

Tschechisch -
Gedruckt (14.70 EUR)

:

: ČSN ISO 7870-2
: 010272
: 503947
: 1.2.2018
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 7870-2 (010272):

Norma poskytuje návod pro použití a pochopení přístupu ke statistické regulaci procesu založeného na She-whartových regulačních diagramech. Omezuje se pouze na ty metody statistické regulace procesu, které využívají Shewhartův systém diagramů. Stručně jsou představeny i doplňující metody konzistentní se Shewhartovým přístupem, jako je použití varovných mezí, analýza trendů a způsobilost procesu