NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7870-3 (010272)

Control charts - Part 3: Acceptance control charts

NORM herausgegeben am 1.8.2014

Tschechisch -
Gedruckt (12.20 EUR)

:

: ČSN ISO 7870-3
: 010272
: 94468
: 1.8.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 7870-3 (010272):

Tato část ISO 7870 podává návod k používání přejímacích regulačních diagramů a formuluje obecné postupy pro stanovení rozsahů výběrů, akčních mezí a rozhodovacích kritérií