NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 80000-2 (011300)

Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology

NORM herausgegeben am 1.3.2012

Tschechisch -
Gedruckt (20.20 EUR)

:

: ČSN ISO 80000-2
: 011300
: 90148
: 1.3.2012
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 80000-2 (011300):

uvádí obecné informace týkající se matematických znamének a značek, jejich významů, slovních ekvivalentů a použití. Doporučení formulovaná v ISO 80000-2 jsou určena hlavně pro užití v přírodních vědách a technice, ale jsou použitelná i pro jiné oblasti, kde se užívá matematika