NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8423 (010262)

Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)

NORM herausgegeben am 1.5.2012

Tschechisch -
Gedruckt (12.70 EUR)

:

: ČSN ISO 8423
: 010262
: 89823
: 1.5.2012
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN ISO 8423 (010262):

Zásadní předností přejímacích plánů postupným výběrem je snížení průměrného rozsahu výběru. Průměrný rozsah výběru je vážený průměr všech rozsahů výběrů, které mohou nastat při použití určitého přejímacího plánu pro danou dávku nebo úroveň kvality procesu. Použití přejímacích plánů postupným výběrem vede k menšímu průměrnému rozsahu výběru než pro přejímací plány jedním výběrem, které mají stejnou operativní charakteristiku