NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422)

Mechanical vibration and shock - Measurement and evaluation of single shocks transmitted from hand-held and hand-guided machines to the hand-arm system

NORM herausgegeben am 1.2.2006

Tschechisch -
Gedruckt (11.70 EUR)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 15694
: 011422
: 75083
: 1.2.2006
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422):

Technická specifikace ČSN P CEN ISO/TS 15694 stanovuje metody měření jednotlivých rázů na rukojeti (rukojetích) ručního a rukou vedeného strojního zařízení charakterizovaného maximální frekvencí úderů pod 5 Hz. Tato technická specifikace stanovuje také přídavné požadavky na měřicí přístroje, které jsou nezbytné pro hodnocení rázů. Cílem je usnadnit sběr údajů o emisi a expozici člověka pro zajištění základu k deklarování emise a budoucí tvorbu kritérií pro hodnocení rizik expozice. V této technické specifikaci však nejsou uvedeny metody interpretace potenciálních účinků jednotlivých rázů na člověka. Tato technická specifikace tvoří tudíž základ pro měření hodnocení emise jednotlivých rázů z ručního a rukou vedeného strojního zařízení, ale nepostihuje hodnocení expozice člověka.