NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245)

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

NORM herausgegeben am 1.2.2018

Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)

:

: ČSN P ISO/IEC TS 17021-6
: 015245
: 504196
: 1.2.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245):

Tato technická specifikace doplňuje stávající požadavky normy ISO/IEC 17021:2011. Jsou zahrnuty specifické požadavky na odbornou způsobilost pracovníků zapojených v certifikačním procesu systémů managementu kontinuity činností organizace (BCMS)