NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692)

Acoustics - Soundscape - Part 2: Data collection and reporting requirements

NORM herausgegeben am 1.6.2021

Tschechisch -
Gedruckt (12.50 EUR)

:

: ČSN P ISO/TS 12913-2
: 011692
: 512445
: 1.6.2021
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692):

Tento dokument stanovuje požadavky a podpůrné informace pro sběr dat a uvádění zpráv ze studií, výzkumů a aplikací soundscapu. Tento dokument identifikuje a harmonizuje sběr dat, kterým jsou získány, změřeny nebo uváděny relevantní informace o klíčových komponentách lidí, akustickém prostředí a kontextu