NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 16829 (015020)

Non-destructive testing - Automated ultrasonic testing - Selection and application of systems

NORM herausgegeben am 1.6.2018

Tschechisch -
Gedruckt (12.40 EUR)

:

: ČSN P ISO/TS 16829
: 015020
: 505066
: 1.6.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN P ISO/TS 16829 (015020):

Informace v tomto dokumentu zahrnují všechny druhy ultrazvukových zkoušek na součástech nebo kompletně vyrobených konstrukcích, a to buď za účelem ověření správnosti geometrie, vlastností materiálu (kvalita nebo vady) anebo metodiky výroby (např. zkoušení svarů). Tento dokument uživateli umožňuje, spolu se specifikací zákazníka nebo daným zkušebním postupem nebo jakoukoli normou či předpisem, vybrat: - ultrazvukové sondy, sondové systémy a řídicí senzory; - manipulační systémy včetně ovladačů; - elektronické subsystémy pro vysílání a příjem ultrazvuku; - systémy pro ukládání a zobrazování dat; - systémy a metody pro vyhodnocování a posuzování výsledků zkoušek Pokud jde o jejich výkonnost, tento dokument rovněž popisuje postupy pro ověřování výkonu vybraného zkušebního systému. To zahrnuje - zkoušky během výrobního procesu výrobků (stacionární zkušební systémy) a - zkoušky s použitím mobilních systémů.