NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 9002 (010322)

Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015

NORM herausgegeben am 1.11.2018

Tschechisch -
Gedruckt (19.80 EUR)

:

: ČSN P ISO/TS 9002
: 010322
: 505102
: 1.11.2018
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN P ISO/TS 9002 (010322):

Tento dokument poskytuje návod k požadavkům ISO 9001:2015 a příklady možných kroků, které může organizace přijmout ke splnění těchto požadavků. Nepřidává, neomezuje, ani nijak jinak nemění tyto požadavky. Tento dokument nepředepisuje závazné přístupy k implementaci, ani neposkytuje zádné preferované metody interpretace